ko smo mi?

NAŠA MISIJA

Humanitarno udruženje Romsko srce je udruženje bazirano na direktnoj pomoći najugroženijima, najsiromašnijima i onima koji su dobrim delom izopšteni iz društva sa posebnim fokusom na Rome i Romkinje, žene, decu i mlade.

Osnovani smo 01.09.1999 godine u Beogradu sa ciljem smanjenja siromaštva i uzdizanja romske zajednice iz blata. Najveći poduhvat naše organizacije bila je saradnja sa Save the children gde smo sa tadašnjim direktorom gospodinom Karlom Puškaricom pokrenuli osnivanja vrtića u romskoj zajednici, pored mnoštvo organizovanih humanitarnih akcija gde smo podelili na hiljade higijenskih, prehrambrenih, zdravstvenih i školskih paketa, kao i ogrevnog i drugog materijala za najsiromašnije u Beogradu i Srbiji. 

Naša misija je bolje društvo, jednaka prava, iskreniji i direktan pristup zajednice u institucije, ali i institucijalna podrška onima koji su sklonjeni sa margina.

NAŠA VIZIJA

Jednom rečju, težimo ka stvaranju boljih uslova  za pripadnike romske zajednice i inkluzija u sve društvene tokove.

Naša vizija je jednakost za sve ljude i  društvo bez stereotipa, predrasuda, mržnje i osuda.

odgovorno lice

 Živojin Mitrović, dugogodišnji borac za prava manjina, osnivač Romskog srca i ličnost koja je unela inovacije u romskom pokretu kroz edukativne, političke i razvojne programe u saradnji sa državnim institucijama, medjunarodnim i drugim organizacijama i fondacijama.