Humanitarno udruženje Romsko srce uspešno je realizovalo projekat ,, Asistencija za obrazovanja Romkinja i Roma - Edukativna radionica za unapređenje znanja mladih Romkinja i Roma" u saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog u 2021 godini.